Vi er optaget af menneskesyn i samfundet

Cura er en idépolitisk tænketank. Vi arbejder ud fra personalismen og ideen om frie mennesker, der lever og vokser i og ud fra fællesskabet og ansvaret for andre mennesker.

Det personalistiske menneskesyn og verdensbillede starter med en anerkendelse af det værendes værdi: Det enkelte menneskes uendelige værdi og naturens værdi for sig selv. Ud af denne anerkendelse udspringer en etik, der fordrer omsorg for alle mennesker og for naturen. At noget har værdi og er betydningsfuld kræver, at der drages omsorg for dette.

  • Hvordan sikrer vi det enkelte menneske et værdigt liv?
  • Og hvordan respekterer vi naturens værdi?

Disse er spørgsmål, som driver ideologien – fordi tanken om værdighed kræver engagement og aldrig accepterer ligegyldighed.


Ideer og principper

Nyhedsbrev

Få nyheder fra
Tænketanken CURA

Cura er en idépolitisk tænketank. Vi arbejder ud fra personalismen og ideen om frie mennesker, der lever og vokser i og ud fra fællesskabet og ansvaret for andre mennesker.