Hvad betyder Cura?

Navnet, “Cura” er latin og betyder omsorg og dækker over tre forskellige aspekter heraf:
For det første at holde af eller at værdsætte. For det andet at bekymre sig om eller at være optaget af. Og for det tredje at drage omsorg for eller at hjælpe i praktisk forstand.

Begrebet “Cura” er således svært at oversætte til dansk. Det går lidt nemmere på engelsk, hvor ordet “to care” dækker nogle af de samme aspekter og iøvrigt er afledt af det latinske ord: På engelsk kan man sige “I do care”, d.v.s. jeg er optaget af dette eller hint, fordi det betyder noget for mig. Man kan også sige “I take care”, d.v.s. jeg drager omsorg for dette eller hint på en konkret og praktisk måde. Det gamle danske ord “at kere sig” dækker over det samme og kommer også af det latinske “Cura”.

Det personalistiske menneskesyn og verdensbillede starter med en anerkendelse af det værendes værdi: Det enkelte menneskes uendelige værdi og naturens værdi for sig selv. Ud af denne anerkendelse udspringer en etik, der fordrer omsorg for alle mennesker og for naturen. At noget har værdi og er betydningsfuld kræver, at der drages omsorg for dette. Hvordan sikrer vi det enkelte menneske et værdigt liv? Og hvordan respekterer vi naturens værdi?

Disse er spørgsmål, som driver ideologien – fordi tanken om værdighed kræver engagement og aldrig accepterer ligegyldighed.

Sagt på engelsk: “We do care” og “we take care”. Alt dette er indeholdt i ordet “Cura”.