Broderskabstanken

Menneskets gensidige afhængighed sætter mennesket i et grundlæggende fællesskab med alle mennesker. Fællesskab og den menneskelige frihed er forudsætninger for broderskabet. Dette grundlæggende fællesskab fordrer et medansvar overfor såvel det enkelte menneskes integritet, som overfor de fællesskaber og samfund, hvori det indgår. Som følge af den grundlæggende lighed begrænser broderskabet ethvert menneskes frihed i respekt for andres frihed. Broderskabsfølelsen er en iboende menneskelig egenskab, som naturligt følger med når man føler fællesskab og samhørighed med andre personer.

Politisk implicerer broderskabet kampen for at skabe gode rammer for fællesskaber, for ligeberettigelse lokalt og globalt og for det enkelte menneskes mulighed for at udleve sine ambitioner. Dette medfører en social progressivitet og medansvar med de svageste nationalt såvel som globalt. Dette ansvar kan ikke reduceres til passiv tolerance men kræver aktiv handling.

Broderskab må finde sted på flere forskellige politiske niveauer. Lokalt og nationalt må socialpolitikken tage udgangspunkt i de svageste i stedet for den dominerende middelklasse. På arbejdsmarkedet handler broderskab om et socialt sikkerhedsnet samt medbestemmelse og inddragelse. Arbejdstagere og arbejdsgivere har fælles interesser for vækst og ansvarlighed. Globalt er udfordringen at skabe en økonomisk retfærdig struktur, så der tilvejebringes en større grad af lige chancer for alle mennesker.