Vedtægter

§2: FORMÅL

2.1 Cura har som formål,
a) at fremme en saglig samfundsdebat om nationale og internationale forhold blandt andet ud fra
personalisme og naturret
b) at fremme demokratisk samfundsengagement og et aktivt civilsamfund.