Subsidiaritet

Subsidiaritetsprincippet er det bærende princip for hvordan forholdet mellem de samfundsstøttende niveauer skal indrettes. Det er udgangspunktet for ansvars- og opgavefordelingen mellem de forskellige niveauer.

Princippet skal forstås i kontrast til centraliseringsprincipper, der ønsker at opbygge samfund oppe fra og ned. Essensen af princippet er, at det er det lavest mulige effektive fællesskabsniveau, som har ansvaret for beslutningerne. Overliggende fællesskaber (samfund) skal støtte dette niveau således at beslutninger træffes på det niveau, der vedrører beslutningstagerne. Hverken højere – da samfundet herved mister sin komplementaritet og pluralisme – eller lavere – da samfundet herved mister sin støttende funktioner.

Dermed kan man ud fra princippet argumentere for at hive et anliggende op på et både højere såvel som lavere samfundsniveau.

Essensen af princippet er, at det er det lavest mulige effektive fællesskabsniveau, som har ansvaret for beslutningerne.

Om subsidiaritetsprincippet