Om Cura

Helt grundlæggende mener vi, at samfundet bliver bedre, når borgerne engagerer sig. Derfor ønsker vi at skabe mødesteder for engagement.

I Cura ønsker vi at skabe en helhed i en lang række delprojekter. De forskellige projekter er funderet på en fælles idégrundlag, personalismen, som binder dem sammen. Vi ønsker et Cura, som er en bevægelse og i bevægelse.

Vi udgiver bøger, afholder forskellige arrangementer, oplæg og foredrag.

En idépolitisk tænketank

Centralt i Curas opfattelse af verden står relationer og fællesskab. Derfor er vi også glade for, at så mange forskellige mennesker samles i Cura-sammenhænge for at blive inspireret og udfordret på anskuelser og opfattelser.

Vi kalder os en idepolitisk tænketank, og vi arbejder ud fra personalismen og ideen om frie mennesker, der lever og vokser i og ud fra fællesskabet og ansvaret for andre mennesker. Vi ønsker selv at blive klogere på verden og åbne op udadtil, og derfor er Cura heller ikke en lukket klub for mennesker med bestemte holdninger, men en forsamling af mennesker, der sætter kryds mange forskellige steder på stemmesedlen.


Menneskesynet er centralt i Cura, fordi vi mener, al realpolitik dybest set udspringer af, hvordan du ser på et menneske. Det er relevant som aldrig før at fokusere på menneskesyn, og i Cura har vi som formål at uddanne mennesker til at forstå politik, ideologi, og hvordan man på en sammenhængende facon kan forholde sig til en verden, der hele tiden skifter.

Vi ønsker aktivt at bidrage med idégenerering, som kan præge den måde, vi i dag indretter samfundet på. Men vi er ikke en interesseorganisation, der har sat sig på endegyldige sandheder, og vi er ikke er politisk parti, der gennem parlamentarisme søger at gøre vores holdninger gældende. Vores fornemste opgave er at inspirere og opfordre til engagement – uanset hvor hver enkelt føler det bedst at udfolde det.

Bestyrelsen

  • Bjarke Friis, formand
  • Kirsti Nørgård Haven, næstformand
  • Jan Nilsson
  • Mathias Schwartz Kirkegaard
  • Jonas Norgaard Mortensen
  • Jens Christian Kirk
  • Filip Hove Kristensen

Kontakt os på cura@cura.dk

Nyhedsbrev

Få nyheder fra
Tænketanken CURA

Cura er en idépolitisk tænketank. Vi arbejder ud fra personalismen og ideen om frie mennesker, der lever og vokser i og ud fra fællesskabet og ansvaret for andre mennesker.