Kategorier
Arrangementer Bøger Personalisme

Emmanuel Mouniers klassiske værk “Personalismen” udgives på dansk

Tænketanken Cura, RUC og Det Franske Kulturinstitut er gået sammen om at udgive Emmanuel Mouniers klassiske værk “Personalismen” fra 1949 på dansk.

Professor Bjørn Thomassen og Jonas Norgaard Mortensen har skrevet et fyldigt forord og en introduktion til Mounier, bogen og filosofien personalisme, som i det 20. århundrede stod stærkt som en af Europas store stemmer.

Den moderne civilisation er ifølge Mounier ikke filosofisk eller kulturel bæredygtig, fordi vi blandt andet individualiserer og materialiserer det personlige liv ud af tilværelsen.

Personalismens menneskesyn var Mouniers forsøg på at redefinere livsfilosofien, revitalisere personen og
rekonstruere samfundet ud fra en betoning af frie relationer, ånd og engageret værdighed.

Bogreception 2. juni 2022 kl. 17.00 på Det Franske Kulturinstitut.


Til bogreceptionen på Det Franske Kulturinstitut er der fri adgang og Tænketanken Cura trakterer gæsterne. Professor Bjørn Thomassen og Jonas Norgaard Mortensen holder oplæg
om bogen, Mounier, personalisme og om det personalistiske parnas i Paris, hvor blandt andre den ukrainsk/russiske tænker Nikolai Berdyaev spillede en afgørende rolle.

Bogen “Personalismen. Relationer og engageret værdighed” af Emmanuel Mounier udkommer

på Forlaget Cura den 2. juni 2022 og koster 195 kr. Kontakt: Jonas Norgaard Mortensen, telefon
61 78 86 16, mail jonas@norgaard.dk

Kategorier
Netværk

Rundbordssamtale om menneskesyn

Fredag den 21. januar havde Cura inviteret sig selv til rundbordssamtale med veteranmedarbejdere på KFUM’s SoldaterRekreation i Høvelte. Siden 2014 har der boet veteraner med PTSD i Høvelte, hvor veteranmedarbejdere arbejder med en stærk relationel tilgang.

Fra venstre: Jonas og Bjarke fra Cura, veteranmedarbejderne Steffen, Stella og Maja. Bagerst er Jan fra Cura og leder af KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte Bjarne Kjær Andersen til højre.

Civilsamfund tager medansvar

Med Curas interesse for menenskesyn i samfundet er det interessant at opleve et sted, hvor det udfoldes i praksis. KFUM’s SoldaterRekreation er drevet af Fonden for KFUM’s Soldatermission i Danmark, og har siden 1889 inviteret særligt rekrutter indenfor i hjemlige rammer, der ligger i tilknytning til kaserner. Men det er samtidig en civilsamfundsorganisation, der både arbejder uafhængig og i tæt samarbejde med Forsvaret. Siden 1998 har KFUM’s Soldatermission haft soldaterhjem, hvor danske soldater har været udsendt. I takt med soldaternes hjemkomst meldte behovet sig for at tage hånd om veteraner med psykiske efterreaktioner, og for KFUM’s Soldatermission var det naturligt at påtage sig en del af den opgave.

Det trygge fællesskab

Den røde tråd gennem arbejdet er “at skabe hjem for soldater”. Veteraner har nogle andre behov, men hjem-tanken er stadig det bærende. Hjem er samtidig det lille trygge fællesskab eller en fast helle, man kan have særlig brug for i en situation, hvor veteraner mærker krigens konsekvenser på egen krop. De fleste veteraner, der bor på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte har PTSD-symptomer i forskellig udstrækning.

Veteranboligerne i Høvelte er helt konkret indrettet således, at den enkelte har sin egen et-værelses lejlighed. Derudover er der et lille fællesskab på 4-5 beboere, der deler køkken. Her kan veteraner tage del i et mindre fællesskab med ligesindede. Samtidig er der mulighed for at søge ud i soldaterhjemmets større rum og større fællesskaber i TV-stuen eller med nogle af hjemmets øvrige faciliteter.

Læs mere om KFUM’s SoldaterRekreation her.

Læs kapitel om relationel arkitektur her.

Relationer som mål og middel

Veteranmedarbejderne på KFUM’s SoldaterRekreation er særligt opmærksomme på beboernes relationer. Kammeratskabet er utrolig stærkt som soldat, og identiteten som soldat er stærk. Men i veteranernes kamp med PTSD ser veteranmedarbejderne ofte mange brudte relationer: Kappede bånd til venner og nogle gange familien. Goder relationer kan også være en ufattelig stor hjælp for veteraner i den situation ved at have forståelse og støtte.

Samtidig er genetablering af sociale relationer et godt mål for veteraner, og veteranmedarbejderne ser ofte dette som et tegn på at veteranerne er inde i en god periode.

For Cura var det en god oplevelse at mærke passionerede medarbejdere, der arbejder med enn stærk relationel tilgang i deres arbejde.

Kategorier
Bøger Personalisme

Nyt hovedværk om personalisme

Juan Manuel Burgos er en velkendt spansk personalistisk filosof og udvikler af tænkningen om Integral Personalisme. Efter seks oplag på spansk af bogen Personalist Anthropology: A philosophical guide to life er den nu blevet oversat til en engelsk.

Resumé af bogen

Philosophical personalism has generated a very powerful field of study in the twentieth and twenty first centuries but has not produced a systematic exposition. This book fills this big gap by offering for the first time a full systematic personalistic vision of the human person.

This ambitious volume offers a pedagogical and integrated exposition of philosophical personalism, answering vital questions about human identity and existence in a way that the reader (or student) can achieve an integrated view of the person. The book points to the real life of each person so that, by partially unraveling the mystery of the personal being, it becomes a philosophical guide for life. For these reasons, the book can be used both for academic purposes, as a manual of philosophy of man or for personal enlightenment.

Divided in five parts, the first part of the book works as an introduction, offering an overview of the human person and of the notion of person.

The second part describes the internal structure of the human being addressing topics as corporeity as a personal fact; sensibility and the senses; affectivity; intelligence; freedom understood as choice and self-determination and, finally, the personal self.

The third part analyses the person in action and some special types of action such as work and language. The fourth part deals with interpersonal relationships beginning with I-You relationship (friendship, love) and following with the family and the social structure.

Finally, part five deals with the so-called ultimate questions, that is, those that decide the final meaning of each person’s life, namely, time, death, immortality, and religion.  

Mere info

Læs uddrag af bogen (engelsk)

Se bogen på forlagets hjemmeside Vernon Press

Kategorier
Netværk

Partnerskab med Guldborgsund Kommune

Cura indgår partnerskab med Guldborgsund Kommune om et flerårigt projekt med MasterClass og bogudgivelse om dannelse. Roskilde Universitet og 10 professorer er også partnere i projektet, som munder ud i en stor bogudgivelse om dannelse.

Guldborgsund Kommune har en erklæret politisk vision om at være Danmarks dannelseskommune. Kommunen prioriterer og kultiverer børn og unges eksistentielle dannelse i dannelsesfællesskaber og -anledninger med særligt fokus på æstetik (kunst og kultur) og filosof (etik og visdom). Kommunens dannelsesvision er kort formuleret med sloganet: “Det skal kunne kendes på et menneske, at det er vokset op i Guldborgsund”. Hvordan? Fordi det var blevet mærkbart dannet til livsduelighed! 

Skyline i Guldborgsund Kommune. Foto: Guldborgsund Kommune.

Dannelsesrygsæk

Kommunen er inspireret af personalisme og har fx indført
dannelsespraksis og -koncepter for børn og unge som “Filosofi i
folkeskolen”, “Dannelsesrygsæk” og “Kulturtjenesten”. Gennem flere år har Guldborgsund Kommune desuden afholdt en stor årlig konference om dannelse med bred deltagelse. Læs evt. mere her.

Dannelsesanledninger defineres af kommunen som dannelsesrum eller -fællesskaber i alle dele af samfundet, hvor borgere kultiveres ved i fælleskab at møde og reflektere over æstetik eller filosof for at blive i stand til at afklare, hvordan man er menneske i verden hele livet.

Ifølge kommunen kan fællesskab om æstetik og filosofi være vinger, som løfter menneskers eksistentielle dannelse og eksistentielle resiliens (robusthed). En eksistentiel med- og modvægt til den mere instrumentelle uddannelse, fagfaglige læring og vækstorienterede konkurrencestatsmentalitet, som ifølge kommunen ligger i tidsånden for børn og unges udvikling og skolens formål.

Det er kommunes overbevisning, at denne eksistentielle dannelse og resiliens i sidste ende vil forbedre menneskers livsvilkår som borgere og ansvarlige engagement som medborgere.

Skolebørn fra Guldborgsund Kommune på besøg på Fuglsang Kunstmuseum. Det er en del af dannelsesrygsækken. Foto: Guldborgsund Kommune.

Masterclass og bogudgivelse

Guldborgsund Kommune tager nu endnu et stort skridt i arbejdet med at være Danmarks dannelseskommune, og igangsætter en helt ny Masterclass i dannelse. Uddannelsesforløbet vil foregå over 10 moduler på hver tre dage og bliver tilbudt ledere og medarbejdere i kommunen. Uddannelsen vil supplere kommunens mange øvrige indsatser, der omsætter dannelse til konkrete handlinger. Læs mere her.

Senere er det tanken at udbyde en Masteruddannelse i dannelse i samarbejde med Roskilde Universitet (RUC).

De 10 Masterclass moduler afholdes i samarbejde med 10 dannelsessteder og 10 professorer. Guldborgsund Kommunes erfaringer som dannelseskommune og hele MasterClass-forløbet samles i en bog, som udgives på forlaget Cura i 2023. Bogen vil indeholde 10 teoretiske kapitler skrevet af de ti professorer og 10 praktiske kapitler skrevet af lederne fra ti dannelsessteder.

Bogen redigeres af forfatter, direktør og ledelsesrådgiver Jonas Norgaard Mortensen og bliver praksisorienteret med det klare mål at styrke dannelsens plads, nøglepersoner og praktik i alle landets kommuner.

For mere information kontakt Jonas Norgaard Mortensen på mobil 61 78 86 16 eller mail jonas@norgaard.dk.

BAGGRUND
Program og projektdokument

Download projektbeskrivelsen og se programmet for de 10 MasterClass.

 • 1. MasterClass, 23-25.02.2022
  Sted: Teatret Masken 
  Dannelsestema: Kulturliv – Kunst og kultur.
  Fokus: Dannelse til æstetisk liv, læring og tænkning.
  Professor: Dorthe Jørgensen
  Udflugt: Kulturfabrikken
  Læs mere om 1. MasterClass her…
 • 2. MasterClass, 20-22.04.2022
  Sted: Nordbyskolen 
  Dannelsestema: Naturliv: Natur og bæredygtighed.
  Fokus: Dannelse i en tid med klimakrise og globalt forvalterskab.
  Professor: Jeppe Læssøe
  Udflugt: I naturen med naturvejleder
  Læs mere om 2. MasterClass her…
 • 3. MasterClass 15-17.06.2022
  Sted: Boldklubben B. Frem Sakskøbing 
  Dannelsestema: Fælles liv – Relationer og fællesskab.
  Fokus: Dannelse til relationsstyrke i familie, kultur og samfund.
  Professor: Katrine Frøkjær Baunvig
  Udflugt: Krenkerup Gods
  Læs mere om 3. MasterClass her….
 • 4. MasterClass 17-19.08.2022
  Sted: Integreret børnehus Birkehuset 
  Dannelsestema: Forståeligt liv – Sprog og samtale.
  Fokus: Dannelse i en digital tid og offentlighed.
  Professor: Ole Fogh Kirkeby
  Udflugt: Nysted Efterskole
 • 5. MasterClass 26-28.10.2022
  Sted: BLF – Business Lolland Falster
  Dannelsestema: Erhvervsliv – Håndværk og design.
  Fokus: Dannelse til at forstå og formgive materialer, processer og funktioner i livet. 
  Professor: Lene Tangaard
  Udflugt: Virksomhedsbesøg
 • 6. MasterClass 7-9.12.2022
  Sted: Hjemmeplejen Sakskøbing 
  Dannelsestema: Vise liv – Filosofi og visdom.
  Fokus: Dannelse til at stå i det åbne med undring og erkendelse. 
  Professor: Finn Thorbjørn Hansen
  Udflugt: Plejehjemmet Kildebo
 • 7. MasterClass 22-24.02.2023
  Sted: Hovedbiblioteket 
  Dannelsestema: Politisk liv – Demokrati og medborgerskab.
  Fokus: Dannelse i kultur, politik og demokrati i en global verden.
  Professor: Ove Korsgaard
  Udflugt: Rådhuset og rådhusalen
 • 8. MasterClass 19-21.04.2023
  Sted: Marinestationen Gedser 
  Dannelsestema: Perspektivrigt liv – Historie og idéhistorie
  Fokus: Dannelse i en dansk-tysk Bildungstradition. En traditionsrig fremtidsopgave.
  Professor: Steen Nepper Larsen
  Udflugt: Gedser Danmarks sydspids. Det tyske mindretal.
 • 9. MasterClass 7-9.06.2023
  Sted: Forsorgshjemmet Saxenhøj 
  Dannelsestema: Etisk liv – Sansning og etik
  Fokus: Dannelse til et sansende og etisk liv med andre.
  Professor: Regner Birkelund
  Udflugt: Maribo Domkirke
 • 10. MasterClass 16-18.08.2023
  Sted: Kunstmuseet Fuglsang 
  Dannelsestema: Åndsliv – Ånd og eksistens.
  Fokus: Dannelse i en sekulær kultur med kristent fundament og nyt fokus på religion og spiritualitet.
  Professor: Bjørn Thomassen
  Udflugt: Musik hos Ensemble Storstrøm og gåtur på Skejten.

Kategorier
Arrangementer Netværk Personalisme

1st WORLD CONFERENCE ON PERSONALISM

I perioden den 1. til 5. august 2022 samles alverdens personalistiske forskere, tænkere og forfattere i Mexico til den første verdenskonference for personalisme. Cura er medarrangør af konferencen, og har været aktiv i de senere års bestræbelser på at samle og fokusere det globale netværk af personalister.

I mange årtier har forskere i personalisme været organiseret i forskellige netværk. Nordeuropæiske og amerikanske forskere har været samlet hvert andet år til International Conference on Persons. Personalister fra fx spansktalende lande har haft deres egne konference og forskningsnetværk. Nogle netværk har fokuseret meget distinkt på den personalistiske tradition, mens andre har haft en bredere fællesnævner omkring fx personbegrebet.

Foto: Curas formand Bjarke Friis (tv) til ICP i Italien i 2017 med Jonas Norgaard Mortensen.

Konferencen i Mexico samler nu for første gang personalistiske forskere, tænkere og forfatter fra hele verden. I Mexico afholdes også den 16th International Conference on Persons, men den bliver nu fusioneret med fx den mere latinamerikanske gren af personalister. Verdenskonferencen får et klart fokus på personalisme.

1st WORLD CONFERENCE ON PERSONALISM finder sted på Universidad Anáhuac i Mexico 1.-5. august 2022.

Læse mere på personalismo.org/mexico2022

Kategorier
Bøger

Ny bog om K. E. Løgstrup

I 2017 genudgav Cura Forlag bogen TANKE OG HANDLING SKAL VÆRE EET. PERSONALISME I FRANKRIG af K.E.Løgstrup, som omhandler den personalistiske inspiration som Løgstrup fik fra Frankrig. 

I år har Dr.phil. Hans Hauge så begået en bog om flere af inspirationskilderne til Løgstrups tænkning i bogen; Den ukendte Løgstrup – De seks fromhedsbølger udkommet på Eksistensens forlag.

Hans Hauge har forklaret over for Kristeligt Dagblad, at det var en anklage mod Løgstrup om inspiration fra nazismen, der fik ham til at grave ned i, hvad Løgstrup égentlig foretog sig det år, han som nyuddannet i 1930’erne opholdt sig i Frankrig. Her opdagede Hans Hauge K. E. Løgstrups ukendte franske forbindelse til personalismen.

“Der er også flere, som har opdaget denne forbindelse mellem Løgstrup og personalismen; det har den personalistiske tænketank Cura, som har genudgivet Løgstrups franske kronikker, og det gælder den flittige teolog Preben Salomonsen, der har fremlagt en lang række nyttige redegørelser for alle de franske personalister.

Det må være noget med tidsånden, der gør, at vi tre helt uafhængigt af hinanden begynder at undersøge den franske forbindelse.”

Hans Hauge, Den ukendte Løgstrup s.20

Kategorier
Naturret Principper

Et essay om naturretten

Hvad er naturretten?

Når vi taler om naturretten, taler vi om etik. Etik kan oversættes til hverdagssprog som læren om hvordan vi bør handle med hinanden. Man kan også udtrykke det således, at etik er den systematiske fremstilling af, hvordan folk bør opføre os mod hinanden, for at vi alle skal kunne leve et menneskeværdigt liv i bogstaveligste forstand.