Bøger

Kort introtekst om siden bøger. orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Forlag

Tænketanken Cura har i 2017 etableret sit eget forlag: Forlaget Cura.

Her vil der i de kommende år blive udgivet en serie af både nyere og historiske værker om personalismen. Serien redigeres af Jonas Norgaard Mortensen og Jan Nilsson.

“Etableringen at vores eget forlag ligger i forlængelse af de udgivelser, Cura har støttet de seneste år. Med Forlaget Cura vil vi skabe synergi mellem vores udgivelser og øvrige arbejde”.

Bjarke Friis, Formand for Curas bestyrelse

Tænketanken Cura har tidligere støttet Det fælles bedste. Introduktion til personalismen (Boedal, 2012) samt de to antologier Det relationelle menneske og Det personlige samfund (Forlaget Vindelsti, 2014).

Tanke og handling skal være eet. Personalisme i Frankrig

Filosoffen og teologen K.E. Løgstrup (1905-81) er en af de mest betydningsfulde tænkere i Danmark i det 20. århundrede. Han beskæftigede sig med en mangfoldighed af emner inden for både teologi, filosofi, etik, kultur og samfundsliv.

I en artikel fra 1938/39 skriver Løgstrup om personalismen i Frankrig. I personalismen fandt Løgstrup en tænkning, der var en modsætning til tidens totalitære ideologier.

Inspirationen fra personalismen fik endvidere Løgstrup til at kritisere kulturlivet i Vesten, der ifølge artiklen er blevet til fritidsbeskæftigelse og luksus uden evne til at forandre samfundet.

Selvom artiklen er skrevet ind i en anden tid end vores, er den stadig tankevækkende og aktuel med dens insisteren på ansvar og engagement.

Artiklen genudgives her med forord af Jonas Norgaard Mortensen, direktør for Institut for Relationspsykologi, og Jan Nilsson, cand.theol., præst ved Den danske Diakonissestiftelse.

Pris: 65,- kr.

Udgivet: 24. februar 2017.

Bogen kan bestilles ved henvendelse til cura@cura.dk

Andre bøger lalala