Bøger

Forlaget Cura

Tænketanken Cura har i 2017 etableret sit eget forlag: Forlaget Cura. I de kommende år blive udgivet en serie af både nyere og historiske værker om personalismen. Serien redigeres af Jonas Norgaard Mortensen og Jan Nilsson.

Cura har også støttet udgivelsen af tre bøger om personalisme

Personalismen

Af Emmanuel Mounier.

Tænketanken Cura, RUC og Det Franske Kulturinstitut er gået sammen om at udgive Emmanuel Mouniers klassiske værk “Personalismen” fra 1949 på dansk.

Professor Bjørn Thomassen og Jonas Norgaard Mortensen har skrevet et fyldigt forord og en introduktion til Mounier, bogen og filosofien personalisme, som i det 20. århundrede stod stærkt som en af Europas store stemmer.

Den moderne civilisation er ifølge Mounier ikke filosofisk eller kulturel bæredygtig, fordi vi blandt andet individualiserer og materialiserer det personlige liv ud af tilværelsen.

Personalismens menneskesyn var Mouniers forsøg på at redefinere livsfilosofien, revitalisere personen og
rekonstruere samfundet ud fra en betoning af frie relationer, ånd og engageret værdighed.

Pris: 190,- kr.
Udgivet: 2. juni 2022.
Bogen kan bestilles ved henvendelse til cura@cura.dk

TANKE OG HANDLING SKAL VÆRE EET.
PERSONALISME I FRANKRIG

AF K.E. LØGSTRUP
FORORD AF JONAS NORGAARD MORTENSEN OG JAN NILSSON

Filosoffen og teologen K.E. Løgstrup (1905-81) er en af de mest betydningsfulde tænkere i Danmark i det 20. århundrede. Han beskæftigede sig med en mangfoldighed af emner inden for både teologi, filosofi, etik, kultur og samfundsliv.

I en artikel fra 1938/39 skriver Løgstrup om personalismen i Frankrig. I personalismen fandt Løgstrup en tænkning, der var en modsætning til tidens totalitære ideologier.

Inspirationen fra personalismen fik endvidere Løgstrup til at kritisere kulturlivet i Vesten, der ifølge artiklen er blevet til fritidsbeskæftigelse og luksus uden evne til at forandre samfundet.

Selvom artiklen er skrevet ind i en anden tid end vores, er den stadig tankevækkende og aktuel med dens insisteren på ansvar og engagement.

Artiklen genudgives her med forord af Jonas Norgaard Mortensen, direktør for Institut for Relationspsykologi, og Jan Nilsson, cand.theol., præst ved Den danske Diakonissestiftelse.

Pris: 65,- kr.
Udgivet: 24. februar 2017.
Bogen kan bestilles ved henvendelse til cura@cura.dk

PERSONALISMENS IDÈHISTORIE
EN AKADEMISK UNDERSØGELSE

Vor tids værdi- og kulturkamp har iøjnefaldende store fællestræk til mellemkrigstiden, hvor personalismen fandt sin moderne form.

Personalister som Martin Buber, Martin Luther King, Europas fædre, Jacques Maritain og andre forenes i ånds- og kultur- kampen mod en afpersonaliseret verden, hvor mennesker bliver tingsliggjort til et ”det” eller anonymiseret til et ”man”.

Personalismens idéhistorie er i høj grad kontekstuelle reaktioner på det, personalister anså som bekymrende afpersonali- serende tendenser. Et intellektuelt værdiforsvar for, at mennesker aldrig reduceres til et anonymiseret nummer i systemer, et objektiveret middel i totaliserende ideologier eller et tingsliggjort tandhjul i materialismens vækst og udvikling.

Idéhistoriske positioner fra thomismen, religionsfilosofi, jødisk filosofi, fænomenologien og eksistensfilosofi flød som kilder sammen til en personalistisk strøm fra slutningen af 1800-tallet og inspirerede og bidrog til formuleringen af personalis- men i første halvdel af det 20. århundrede.

Personalisme er et menneskesyn, som radikalt betoner relationer, værdighed og engagement som fundamentet for personers eksistens, liv og samfund.

Denne akademiske undersøgelse giver det store panoramiske view over personalismens idéhistorie. Bogen giver et overblik over hvornår, hvor, hvorfor og af hvem personalismens tanker initieres, udvikles og gør sig gældende i moderne tid.

Pris: 95,- kr.
Udgivet: 24. februar 2017.
Bogen kan bestilles ved henvendelse til cura@cura.dk

Bøger udgivet med støtte fra Tænketanken Cura

Tænketanken Cura har støttet udgivelsen af tre bøger om personalisme. Det fælles bedste. Introduktion til personalismen (Boedal, 2012) samt de to antologier Det relationelle menneske og Det personlige samfund (Forlaget Vindelsti, 2014).

Nyhedsbrev

Få nyheder fra
Tænketanken CURA

Cura er en idépolitisk tænketank. Vi arbejder ud fra personalismen og ideen om frie mennesker, der lever og vokser i og ud fra fællesskabet og ansvaret for andre mennesker.