Kategorier
Arrangementer Bøger Netværk

Bog om dannelse i Guldborgsund skal inspirere andre til at omsætte teori til praksis

Gennem flere år har Guldborgsund Kommune arbejdet med dannelse som en bærende værdi og vision. Tirsdag den 7. november udkommer bogen ”Det skal kendes”. Bogen er tænkt som inspiration til personer og praktikere i landets kommuner og institutioner, der arbejder med dannelse i bred forstand.

En fast dannelsesrygsæk til alle børn og unge. Filosofi i folkeskolen. MasterClass om dannelse. Kulturtjenesten. Forskningsprojekter og nationale konferencer om dannelse. Det er blot nogle af de konkrete initiativer, som Guldborgsund Kommune i de senere år har arbejdet med som en del af
kommunens vision om at være en dannelseskommune. Tirsdag den 7. november udkommer bogen ”Det skal kendes”.

10 praktikere, ledere og foreningsmennesker fra Guldborgsund Kommune har skrevet om, hvordan dannelse kan omsættes i skolernes klasseværelser, på plejecentrene eller på fodboldbanen. Og 10 professorer fra forskellige forskningsfelter har skrevet de teoretiske kapitler om forskellige dannelsesforhold.

På Nordbyskolen i Guldborgsund arbejder ledelse, lærere og pædagoger med dannelse i praksis. Her er skoleleder Lars Carlsen sammen med børnene. Foto: Ingrid Riis.

Én af bogens bidragydere er Lars Carlsen. Han er skoleleder på Nordbyskolen i Guldborgsund og har skrevet kapitlet om dannelse i folkeskolen. På Nordbyskolen har man blandt andet indarbejdet dannelsesteorier i undervisningen for alle klassetrin. Desuden tilbyder skolen valgholdet ”Dannelse & Livsduelighed”, hvor eleverne for eksempel har besøgt ældre medborgere på et plejecenter og efterfølgende udarbejdet ”Seks gode råd fra ældre til ung”. Eleverne får desuden besøg fem gange om året af filosof Lise Søelund, og de skal også møde medlemmer af foreningen SIND og lære deres liv at kende.

”Der har i de sidste mange år i skoleregi været en bevægelse fra karaktér til karakterer. Fra visdom til viden og fra dannelse til uddannelse. Samtidig oplever vi et stadigt stigende antal børn og unge, der rammes af angst, depression og skolevægring, og vi ser et stigende antal børn helt ned i skolestartsalderen, der har brug for specialpædagogisk bistand. Vi ønsker som skole at arbejde meget mere med at opbygge og styrke børnenes karakter”.

Lars Carlsen

Formålet med bogen ”Det skal kendes” er at vise og formidle Guldborgsund Kommunes vej og vision som dannelseskommune samt at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i hele Danmark. Bogen er en afrunding på flere års arbejde med at gøre det lidt svært tilgængelige dannelsesbegreb håndgribeligt for flere. Ifølge borgmester Simon Hansen har netop det håndgribelige været et vigtigt element – også politisk.


”I byrådet har vi været optaget af, at eksempelvis vores børn og unge ikke kun taler om dannelse, men også arbejder med dannelse i deres hverdag gennem praktisk undervisning og kulturtilbud. Selvom vi ikke er en af landets rigeste kommuner i kroner og ører, så er vi rige på kultur og fællesskaber for alle aldre, og det har været en prioritet for byrådet gennem flere år. Det kan vi godt være stolte af.”

Simon Hansen

Simon Hansen

Det er der også god grund til at være, mener Jonas Norgaard Mortensen, der er forfatter og direktør i virksomheden NORGAARD. Han har været projektleder på dannelsesforløbet i Guldborgsund Kommune.

Guldborgsund Kommune har i de seneste år haft dannelse som værdi og vision. Tirsdag den 7. november udkommer bogen “Det skal kendes”. Foto: Ingrid Riis.

”Guldborgsund har skabt en imponerende kulturel bevægelse og bevidsthed om dannelse. En dannelse af børn til livsduelighed og medborgerskab, men også af voksnes evnen til at løfte dagligdagens ansvar, menneskelige relationer og kommunale velfærdsopgaver. Det er usædvanligt og ganske bemærkelsesværdigt, at en kommune samler 10 professorer, udvikler 10 dannelsesområder, gennemfører 10 MasterClass og uddanner flere hundrede medarbejdere i dannelse over flere år. Og så endda giver erfaringen videre i en bog, så andre kommuner også kan få dannelse som en kommunal værdi, vej og vision,” siger han.


”Det skal kendes” kan købes i boghandlere og i nethandlen.
Bogen er udgivet på Forlaget Cura og redigeret af Jonas Norgaard Mortensen.

Læs mere om Guldborgsund Kommunes dannelsesforløb og bogen på www.dannelseskommune.dk. På hjemmesiden kan downloades en pressepakke med grafiske filer.

Link til de første 21 sider af bogen.

Kategorier
Arrangementer Bøger Personalisme

Ny bog om dannelse

Bogen “Det skal kendes. Dannelse som kommunal vej og vision” er redigeret af Jonas Norgaard Mortensen og udkommer på Forlaget Cura den 7. november.

I Guldborgsund Kommune er dannelse en bærende værdi og vision. Kommunen har en erklæret ambition om at være “Danmarks dannelseskommune” og har prioriteret dannelse gennem initiativer som Dannelsesrygsækken, Filosofi i Folkeskolen, MasterClass om dannelse, Kulturtjenesten, forskningsprojekter og nationale konferencer om dannelse.

“Det skal kendes på en voksen, at det har været barn i Guldborgsund,” er et slogan og pejlemærke for kommunens ambition. Sloganet udtrykker ambitionen om, at kommunens store satsning på dannelse vil præge børn og unge og sætte sig så bemærkelsesværdige spor, at det simpelthen kan kendes på en voksen, at det har været barn i Guldborgsund.

Hele Guldborgsund Kommunes dannelsesarbejde munder nu ud i bogudgivelsen “Det skal kendes. Dannelse som kommunal vej og vision”. Visionen med bogen er båret af en passion for at styrke dannelsens plads, nøglepersoner og praktik i alle landets kommuner. Bogen indfanger og formidler Guldborgsund Kommunes vej og vision som dannelseskommune, og har som formål at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i hele Danmark.

Bogen rummer blandt andet ti teoretiske tekster om dannelsesfilosofi skrevet af ti professorer samt ti praktiske beskrivelser af dannelsessteder. Med bogen “Det skal kendes” kan alle tage med på Guldborgsund Kommunes dannelsesrejse og få inspiration, viden og baggrund, teori og praksis samt redskaber til at tage rejsen selv.

  • Bogen er redigeret af direktør og forfatter Jonas Norgaard Mortensen.
  • Læs mere på www.dannelseskommune.dk eller prøvelæs her.
  • Pris inkl. moms: 295 kr.
  • ISBN13: 978-87-999256-5-0.

Bogreception

I forbindelse med udgivelsen holdes bogreception på Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Guldborgsund torsdag 7. november kl. 14.00 til 16.00.

Her er der mulighed for at høre nærmere om forløbet og bogen.

Kategorier
Netværk

Rundbordssamtale om menneskesyn

Fredag den 21. januar havde Cura inviteret sig selv til rundbordssamtale med veteranmedarbejdere på KFUM’s SoldaterRekreation i Høvelte. Siden 2014 har der boet veteraner med PTSD i Høvelte, hvor veteranmedarbejdere arbejder med en stærk relationel tilgang.

Fra venstre: Jonas og Bjarke fra Cura, veteranmedarbejderne Steffen, Stella og Maja. Bagerst er Jan fra Cura og leder af KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte Bjarne Kjær Andersen til højre.

Civilsamfund tager medansvar

Med Curas interesse for menenskesyn i samfundet er det interessant at opleve et sted, hvor det udfoldes i praksis. KFUM’s SoldaterRekreation er drevet af Fonden for KFUM’s Soldatermission i Danmark, og har siden 1889 inviteret særligt rekrutter indenfor i hjemlige rammer, der ligger i tilknytning til kaserner. Men det er samtidig en civilsamfundsorganisation, der både arbejder uafhængig og i tæt samarbejde med Forsvaret. Siden 1998 har KFUM’s Soldatermission haft soldaterhjem, hvor danske soldater har været udsendt. I takt med soldaternes hjemkomst meldte behovet sig for at tage hånd om veteraner med psykiske efterreaktioner, og for KFUM’s Soldatermission var det naturligt at påtage sig en del af den opgave.

Det trygge fællesskab

Den røde tråd gennem arbejdet er “at skabe hjem for soldater”. Veteraner har nogle andre behov, men hjem-tanken er stadig det bærende. Hjem er samtidig det lille trygge fællesskab eller en fast helle, man kan have særlig brug for i en situation, hvor veteraner mærker krigens konsekvenser på egen krop. De fleste veteraner, der bor på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte har PTSD-symptomer i forskellig udstrækning.

Veteranboligerne i Høvelte er helt konkret indrettet således, at den enkelte har sin egen et-værelses lejlighed. Derudover er der et lille fællesskab på 4-5 beboere, der deler køkken. Her kan veteraner tage del i et mindre fællesskab med ligesindede. Samtidig er der mulighed for at søge ud i soldaterhjemmets større rum og større fællesskaber i TV-stuen eller med nogle af hjemmets øvrige faciliteter.

Læs mere om KFUM’s SoldaterRekreation her.

Læs kapitel om relationel arkitektur her.

Relationer som mål og middel

Veteranmedarbejderne på KFUM’s SoldaterRekreation er særligt opmærksomme på beboernes relationer. Kammeratskabet er utrolig stærkt som soldat, og identiteten som soldat er stærk. Men i veteranernes kamp med PTSD ser veteranmedarbejderne ofte mange brudte relationer: Kappede bånd til venner og nogle gange familien. Goder relationer kan også være en ufattelig stor hjælp for veteraner i den situation ved at have forståelse og støtte.

Samtidig er genetablering af sociale relationer et godt mål for veteraner, og veteranmedarbejderne ser ofte dette som et tegn på at veteranerne er inde i en god periode.

For Cura var det en god oplevelse at mærke passionerede medarbejdere, der arbejder med enn stærk relationel tilgang i deres arbejde.