Kategorier
Arrangementer Bøger Netværk

Bog om dannelse i Guldborgsund skal inspirere andre til at omsætte teori til praksis

Gennem flere år har Guldborgsund Kommune arbejdet med dannelse som en bærende værdi og vision. Tirsdag den 7. november udkommer bogen ”Det skal kendes”. Bogen er tænkt som inspiration til personer og praktikere i landets kommuner og institutioner, der arbejder med dannelse i bred forstand.

En fast dannelsesrygsæk til alle børn og unge. Filosofi i folkeskolen. MasterClass om dannelse. Kulturtjenesten. Forskningsprojekter og nationale konferencer om dannelse. Det er blot nogle af de konkrete initiativer, som Guldborgsund Kommune i de senere år har arbejdet med som en del af
kommunens vision om at være en dannelseskommune. Tirsdag den 7. november udkommer bogen ”Det skal kendes”.

10 praktikere, ledere og foreningsmennesker fra Guldborgsund Kommune har skrevet om, hvordan dannelse kan omsættes i skolernes klasseværelser, på plejecentrene eller på fodboldbanen. Og 10 professorer fra forskellige forskningsfelter har skrevet de teoretiske kapitler om forskellige dannelsesforhold.

På Nordbyskolen i Guldborgsund arbejder ledelse, lærere og pædagoger med dannelse i praksis. Her er skoleleder Lars Carlsen sammen med børnene. Foto: Ingrid Riis.

Én af bogens bidragydere er Lars Carlsen. Han er skoleleder på Nordbyskolen i Guldborgsund og har skrevet kapitlet om dannelse i folkeskolen. På Nordbyskolen har man blandt andet indarbejdet dannelsesteorier i undervisningen for alle klassetrin. Desuden tilbyder skolen valgholdet ”Dannelse & Livsduelighed”, hvor eleverne for eksempel har besøgt ældre medborgere på et plejecenter og efterfølgende udarbejdet ”Seks gode råd fra ældre til ung”. Eleverne får desuden besøg fem gange om året af filosof Lise Søelund, og de skal også møde medlemmer af foreningen SIND og lære deres liv at kende.

”Der har i de sidste mange år i skoleregi været en bevægelse fra karaktér til karakterer. Fra visdom til viden og fra dannelse til uddannelse. Samtidig oplever vi et stadigt stigende antal børn og unge, der rammes af angst, depression og skolevægring, og vi ser et stigende antal børn helt ned i skolestartsalderen, der har brug for specialpædagogisk bistand. Vi ønsker som skole at arbejde meget mere med at opbygge og styrke børnenes karakter”.

Lars Carlsen

Formålet med bogen ”Det skal kendes” er at vise og formidle Guldborgsund Kommunes vej og vision som dannelseskommune samt at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i hele Danmark. Bogen er en afrunding på flere års arbejde med at gøre det lidt svært tilgængelige dannelsesbegreb håndgribeligt for flere. Ifølge borgmester Simon Hansen har netop det håndgribelige været et vigtigt element – også politisk.


”I byrådet har vi været optaget af, at eksempelvis vores børn og unge ikke kun taler om dannelse, men også arbejder med dannelse i deres hverdag gennem praktisk undervisning og kulturtilbud. Selvom vi ikke er en af landets rigeste kommuner i kroner og ører, så er vi rige på kultur og fællesskaber for alle aldre, og det har været en prioritet for byrådet gennem flere år. Det kan vi godt være stolte af.”

Simon Hansen

Simon Hansen

Det er der også god grund til at være, mener Jonas Norgaard Mortensen, der er forfatter og direktør i virksomheden NORGAARD. Han har været projektleder på dannelsesforløbet i Guldborgsund Kommune.

Guldborgsund Kommune har i de seneste år haft dannelse som værdi og vision. Tirsdag den 7. november udkommer bogen “Det skal kendes”. Foto: Ingrid Riis.

”Guldborgsund har skabt en imponerende kulturel bevægelse og bevidsthed om dannelse. En dannelse af børn til livsduelighed og medborgerskab, men også af voksnes evnen til at løfte dagligdagens ansvar, menneskelige relationer og kommunale velfærdsopgaver. Det er usædvanligt og ganske bemærkelsesværdigt, at en kommune samler 10 professorer, udvikler 10 dannelsesområder, gennemfører 10 MasterClass og uddanner flere hundrede medarbejdere i dannelse over flere år. Og så endda giver erfaringen videre i en bog, så andre kommuner også kan få dannelse som en kommunal værdi, vej og vision,” siger han.


”Det skal kendes” kan købes i boghandlere og i nethandlen.
Bogen er udgivet på Forlaget Cura og redigeret af Jonas Norgaard Mortensen.

Læs mere om Guldborgsund Kommunes dannelsesforløb og bogen på www.dannelseskommune.dk. På hjemmesiden kan downloades en pressepakke med grafiske filer.

Link til de første 21 sider af bogen.

Kategorier
Arrangementer Bøger Personalisme

Ny bog om dannelse

Bogen “Det skal kendes. Dannelse som kommunal vej og vision” er redigeret af Jonas Norgaard Mortensen og udkommer på Forlaget Cura den 7. november.

I Guldborgsund Kommune er dannelse en bærende værdi og vision. Kommunen har en erklæret ambition om at være “Danmarks dannelseskommune” og har prioriteret dannelse gennem initiativer som Dannelsesrygsækken, Filosofi i Folkeskolen, MasterClass om dannelse, Kulturtjenesten, forskningsprojekter og nationale konferencer om dannelse.

“Det skal kendes på en voksen, at det har været barn i Guldborgsund,” er et slogan og pejlemærke for kommunens ambition. Sloganet udtrykker ambitionen om, at kommunens store satsning på dannelse vil præge børn og unge og sætte sig så bemærkelsesværdige spor, at det simpelthen kan kendes på en voksen, at det har været barn i Guldborgsund.

Hele Guldborgsund Kommunes dannelsesarbejde munder nu ud i bogudgivelsen “Det skal kendes. Dannelse som kommunal vej og vision”. Visionen med bogen er båret af en passion for at styrke dannelsens plads, nøglepersoner og praktik i alle landets kommuner. Bogen indfanger og formidler Guldborgsund Kommunes vej og vision som dannelseskommune, og har som formål at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i hele Danmark.

Bogen rummer blandt andet ti teoretiske tekster om dannelsesfilosofi skrevet af ti professorer samt ti praktiske beskrivelser af dannelsessteder. Med bogen “Det skal kendes” kan alle tage med på Guldborgsund Kommunes dannelsesrejse og få inspiration, viden og baggrund, teori og praksis samt redskaber til at tage rejsen selv.

  • Bogen er redigeret af direktør og forfatter Jonas Norgaard Mortensen.
  • Læs mere på www.dannelseskommune.dk eller prøvelæs her.
  • Pris inkl. moms: 295 kr.
  • ISBN13: 978-87-999256-5-0.

Bogreception

I forbindelse med udgivelsen holdes bogreception på Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Guldborgsund torsdag 7. november kl. 14.00 til 16.00.

Her er der mulighed for at høre nærmere om forløbet og bogen.

Kategorier
Arrangementer Bøger Personalisme

Emmanuel Mouniers klassiske værk “Personalismen” udgives på dansk

Tænketanken Cura, RUC og Det Franske Kulturinstitut er gået sammen om at udgive Emmanuel Mouniers klassiske værk “Personalismen” fra 1949 på dansk.

Professor Bjørn Thomassen og Jonas Norgaard Mortensen har skrevet et fyldigt forord og en introduktion til Mounier, bogen og filosofien personalisme, som i det 20. århundrede stod stærkt som en af Europas store stemmer.

Den moderne civilisation er ifølge Mounier ikke filosofisk eller kulturel bæredygtig, fordi vi blandt andet individualiserer og materialiserer det personlige liv ud af tilværelsen.

Personalismens menneskesyn var Mouniers forsøg på at redefinere livsfilosofien, revitalisere personen og
rekonstruere samfundet ud fra en betoning af frie relationer, ånd og engageret værdighed.

Bogreception 2. juni 2022 kl. 17.00 på Det Franske Kulturinstitut.


Til bogreceptionen på Det Franske Kulturinstitut er der fri adgang og Tænketanken Cura trakterer gæsterne. Professor Bjørn Thomassen og Jonas Norgaard Mortensen holder oplæg
om bogen, Mounier, personalisme og om det personalistiske parnas i Paris, hvor blandt andre den ukrainsk/russiske tænker Nikolai Berdyaev spillede en afgørende rolle.

Bogen “Personalismen. Relationer og engageret værdighed” af Emmanuel Mounier udkommer

på Forlaget Cura den 2. juni 2022 og koster 195 kr. Kontakt: Jonas Norgaard Mortensen, telefon
61 78 86 16, mail jonas@norgaard.dk

Kategorier
Bøger Personalisme

Nyt hovedværk om personalisme

Juan Manuel Burgos er en velkendt spansk personalistisk filosof og udvikler af tænkningen om Integral Personalisme. Efter seks oplag på spansk af bogen Personalist Anthropology: A philosophical guide to life er den nu blevet oversat til en engelsk.

Resumé af bogen

Philosophical personalism has generated a very powerful field of study in the twentieth and twenty first centuries but has not produced a systematic exposition. This book fills this big gap by offering for the first time a full systematic personalistic vision of the human person.

This ambitious volume offers a pedagogical and integrated exposition of philosophical personalism, answering vital questions about human identity and existence in a way that the reader (or student) can achieve an integrated view of the person. The book points to the real life of each person so that, by partially unraveling the mystery of the personal being, it becomes a philosophical guide for life. For these reasons, the book can be used both for academic purposes, as a manual of philosophy of man or for personal enlightenment.

Divided in five parts, the first part of the book works as an introduction, offering an overview of the human person and of the notion of person.

The second part describes the internal structure of the human being addressing topics as corporeity as a personal fact; sensibility and the senses; affectivity; intelligence; freedom understood as choice and self-determination and, finally, the personal self.

The third part analyses the person in action and some special types of action such as work and language. The fourth part deals with interpersonal relationships beginning with I-You relationship (friendship, love) and following with the family and the social structure.

Finally, part five deals with the so-called ultimate questions, that is, those that decide the final meaning of each person’s life, namely, time, death, immortality, and religion.  

Mere info

Læs uddrag af bogen (engelsk)

Se bogen på forlagets hjemmeside Vernon Press

Kategorier
Bøger

Ny bog om K. E. Løgstrup

I 2017 genudgav Cura Forlag bogen TANKE OG HANDLING SKAL VÆRE EET. PERSONALISME I FRANKRIG af K.E.Løgstrup, som omhandler den personalistiske inspiration som Løgstrup fik fra Frankrig. 

I år har Dr.phil. Hans Hauge så begået en bog om flere af inspirationskilderne til Løgstrups tænkning i bogen; Den ukendte Løgstrup – De seks fromhedsbølger udkommet på Eksistensens forlag.

Hans Hauge har forklaret over for Kristeligt Dagblad, at det var en anklage mod Løgstrup om inspiration fra nazismen, der fik ham til at grave ned i, hvad Løgstrup égentlig foretog sig det år, han som nyuddannet i 1930’erne opholdt sig i Frankrig. Her opdagede Hans Hauge K. E. Løgstrups ukendte franske forbindelse til personalismen.

“Der er også flere, som har opdaget denne forbindelse mellem Løgstrup og personalismen; det har den personalistiske tænketank Cura, som har genudgivet Løgstrups franske kronikker, og det gælder den flittige teolog Preben Salomonsen, der har fremlagt en lang række nyttige redegørelser for alle de franske personalister.

Det må være noget med tidsånden, der gør, at vi tre helt uafhængigt af hinanden begynder at undersøge den franske forbindelse.”

Hans Hauge, Den ukendte Løgstrup s.20